سخنرانی مذهبی
60 بازدید
محل ارائه: شبکه استانی قم ، شبکه دوم سیما
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی