تفکیک در میانه افراط و تفریط
53 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 30 اردیبهشت 1383 - شماره 21 »(1 صفحه - از 6 تا 6)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی